Zostań Członkiem ZPP!

Zostań członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców! Oferujemy szereg konkretnych korzyści związanych z codziennym funkcjonowaniem firmy i wspólne działania na rzecz poprawy warunków funkcjonowania firm w Polsce.

Wypełnij deklarację członkowską:

Rejestracja arrow right

Nie musisz wierzyć nam na słowo - sprawdź nas! Do końca roku kalendarzowego składki członkowskie są dobrowolne. Opłatę członkowską pobieramy dopiero jeśli w styczniu zdecydujesz się pozostać w naszych szeregach. A nawet wtedy składka jest symboliczna, bo wynosi raptem 150 zł/ rok. 

Składka płatna jest jednorazowo, za rok z góry (w całości lub w części można wliczyć ją w koszty uzyskania przychodu - do 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym). 


- - - - - -
dotyczy firm sektora MSP. Definicje mikroprzedsiębiorstwa, małego i średniego przedsiębiorstwa zawarte są w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. (tekst jedn. z 2013 Dz. U. z 2013 r. , poz. 672) o swobodzie działalności gospodarczej.