Zostań Członkiem ZPP!

Zostań członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców! Oferujemy szereg konkretnych korzyści związanych z codziennym funkcjonowaniem firmy i wspólne działania na rzecz poprawy warunków funkcjonowania firm w Polsce.

Wypełnij deklarację członkowską:

Rejestracja arrow right

Od 1 kwietnia 2020 roku obowiązują nowe, ujednolicone składki członkowskie:

do 9 pracowników – 750 zł;

od 10 do 50 - 1500 zł;

od 51 do 250 - 3000 zł

Składki za niepełne lata kalendarzowe, rozliczane będą proporcjonalnie - tak by członkostwo obowiązywało na dany rok kalendarzowy. Czyli odpowiednio:

62,5 zł, 125 zł, 250 zł za miesiąc, naliczane od miesiąca zapisu, do końca roku kalendarzowego.

Składka płatna jest jednorazowo, za rok z góry (w całości lub w części można wliczyć ją w koszty uzyskania przychodu - do 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym). 


- - - - - -
dotyczy firm sektora MSP. Definicje mikroprzedsiębiorstwa, małego i średniego przedsiębiorstwa zawarte są w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. (tekst jedn. z 2013 Dz. U. z 2013 r. , poz. 672) o swobodzie działalności gospodarczej.