Macro-Work od 10 lat na rynku – co się zmieniło, a co nie.
Aneta Janik Barciś

Aneta Janik-Barciś

Autorka wpisu

Data: 27.06.2018

Nie wszystkie postulaty branży skierowane do sejmu przez Radę Dialogu Społecznego (Zgrupowanie Pracodawców i Przedsiębiorców) zostały uwzględnione i wiele zmian uderza w agencje pracy tymczasowej. Warto wspomnieć o trzech istotnych zmianach. 

Rok 2017 był istną rewolucją dla całej branży pracy tymczasowej. 1 czerwca 2017r. weszła w życie nowelizacji ustawy dotycząca pracy tymczasowej. Nie wszystkie postulaty branży skierowane do sejmu przez Radę Dialogu Społecznego (Zgrupowanie Pracodawców i Przedsiębiorców) zostały uwzględnione i wiele zmian uderza w agencje pracy tymczasowej.
Warto wspomnieć o trzech istotnych zmianach. Pierwsza z nich to: OGRANICZENIA CZASOWE 18/36 DLA PRACY TYMCZASOWEJ.

Zgodnie z nowym art. 20, ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych konkretna APT(Agencja Pracy Tymczasowej) może skierować danego pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego PU (Pracodawcy Użytkownika) przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Ta sama zasada dotyczy PU, (Pracodawcy Użytkownika) u niego również ten sam pracownik może przepracować 18 miesięcy w przeciągu kolejnych 36 miesięcy niezależnie od tego, w jakiej agencji znajdzie zatrudnienie.

Nowy artykuł w sprawie ma na celu wyeliminowania tzw. „pączkowanie agencji”, czyli rejestrowaniu kilku agencji zatrudnienia (APT), które zamiennie wypożyczały tę samą osobę do tego samego PU. Naruszenie zasady zatrudniania w wymiarze 18/36 to ryzyko sankcji w postaci grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł. Dotyczy to zarówno osób reprezentujących APT, jak również PU.
Nowy przepis wpłynął na zmiany związane z ewidencją czasu pracy pracownika tymczasowego i pojawienie się kolejnej drugiej istotnej zmiany w ustawie, dotyczy ona: EWIDENCJI CZASU PRACY.

Zgodnie z nowymi przepisami PU (Pracodawca Użytkownik) ma obowiązek prowadzenia ewidencji osób, które wykonują pracę tymczasową zarówno na podstawie umowy o pracę, jak również umowy prawa cywilnego. Ma ona zawierać informacje o dacie rozpoczęcia i dacie zakończenia wykonywania takiej pracy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. PU ma także obowiązek przechowywania tej ewidencji przez okres jej prowadzenia i przypadający bezpośrednio po nim okres 36 miesięcy. Prawidłowa ewidencja zawiera dane pozwalające na identyfikację danej osoby: imię, imiona, nazwisko, nazwiska, a także wydaje się, iż numer PESEL albo inny numer identyfikacyjny o charakterze unikalnym.

Kolejne wyzwanie dla branży i dla Agencji Pracy Tymczasowej to trzecia uderzająca w agencje zmian to: PRACOWNICE TYMCZASOWE W CIĄŻY. Zgodnie z nowym przepisem umowa o pracę zawartą na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. A kosztem utrzymania stosunku pracy pracownicy do dnia porodu (wynagrodzenie, wynagrodzenie przestojowe, urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy) obciąża tylko i wyłącznie APT (Agencje Pracy Tymczasowej).

Nowości to wyzwania. Macro-Work już po ponad półrocznym wprowadzeniu zmian odnalazł się w nowej rzeczywistości, staramy się zobaczyć plusy nowelizacji ustawy. Przede wszystkim jest szansa na wyeliminowanie nieuczciwie funkcjonujących przedsiębiorstw.

W Polsce istnienie rejestr Agencji Pracy Tymczasowej (KRAZ). Obecnie zarejestrowanych w nim to ok. 6 tyś. podmiotów, lata naszej praktyki pokazują, że wiele z nich to nieuczciwi przedsiębiorcy. Znamy liczne historie firm, które nie wypłacają wynagrodzeń i ślad po nich znika. Nowelizacja ustawy to obowiązek dla pracodawcy do posiadania „fizycznej siedziby” z konkretnym miejscem, to też obowiązek wyznaczania koordynatora dla pracownika, z którym można się skontaktować. Dzięki temu pracownik powinien czuć się bezpieczniej. Jednak przepisy to jedno, a kolejny problem to często brak świadomości wśród pracowników i negatywna ocena (przez złe doświadczenia) agencji pracy tymczasowej. Macro-Work wraz z innymi agencjami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia jest współorganizatorem ogólnopolskiej akcji #DzieńZmian mającej na celu uświadomienie wszystkich poszukujących pracy o tym, czym jest praca tymczasowa i o tym, że legalnie podjęta jest pełnowartościową formą zatrudnienia.

Walczymy z postrzeganiem pracy tymczasowej – w całej Europie co 5 pracownik to pracownik tymczasowy. A w Polsce? Nasza mentalność, przyzwyczajenie, trudność z przebranżowieniem i niechęć do zmian buduje pejoratywne postrzeganie pracownika tymczasowego.

Na szczęście powoli Polacy zaczynają nie bać się zmian, szczególnie najmłodsze pokolenie.
2018 r. to rok wyzwań to rok pracownika i prób pozyskania wykwalifikowanych kandydatów do pracy. W 2017 r. Polska stała się głównym miejscem pracy dla Ukraińców, ponad milion obywateli z Ukrainy trafiło do Polski. Ale to nie koniec walki. Po pracownika sięgamy dalej na Białoruś do Mołdawii, a nawet do Indii – skąd zaczęliśmy również rekrutować pracowników.
2018  to również rok kolejnych zmian w prawie. Nie bez przyczyny polski rząd po tym, co dzieje się w przepływie pracowników zza wschodniej granicy w 2017 r. wprowadza pewne ułatwienia dla przedsiębiorstw.

Już od 1 stycznia 2018 r. zmieniają się oświadczenia pozwalające cudzoziemcom wykonywać pracę w Polsce, została wprowadzona stała opłata uzyskania każdego oświadczenia. To również pomoże zlikwidować szarą strefę, jak i kontrolować przepływ cudzoziemców.
Zmiany to również RODO i wejście w życie nowej ustawy związanej z przetwarzaniem danych osobowych i zmiany, jakie na ten temat przygotowała dla nas Komisja Europejska. Tutaj jesteśmy spokojni i już od jakiegoś czasu przygotowujemy się do zmian, a w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia bierzemy udział w obradach komisji do spraw RODO dedykowanej agencją zatrudnienia.

Warto do końca maja być gotowym na zmiany, bo i tutaj przewidziano kary sięgające w skrajnych wypadkach nawet do wysokości 20 mln euro lub – gdy kara nakładana jest na przedsiębiorstwo – do 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.

Macro-Work w nowym roku stawia na pracownika, na legalne zatrudnienie, na rozwój firmy, przystąpienie do kolejnych ciekawych inicjatyw obok działań związanych z byciem członkiem SAZ,BCC, RIG, itd.

 

Aneta Janik-Barciś – autorka wpisu – Założycielka, współwłaścicielka firmy i Prezes Zarządu Macro-Work – Agencji Pracy Tymczasowej. Dzięki osobistym doświadczeniom zawodowym poznała pracę tymczasową „od podszewki”. Z branżą związana od 15 lat. Ekspert Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, z którym tworzy ogólnopolską akcję #DzienZmian, która promuje legalne i bezpieczne zatrudnienie. Sama będąc zatrudniona przez agencję pracy jako pracownik hipermarketu, po 1,5 roku determinacji i ciężkiej pracy awansowała na stanowisko koordynatora, a następnie kierownika regionu. Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwoliły na założenie własnej agencji zatrudnienia. Dzięki takiemu rozwojowi kariery zawodowej, jest pełna empatii i wiary, że ciężką pracą można osiągnąć sukces. Szanuje i dba o swoich pracowników. Markę Macro-Work buduje z dużą dawką konsekwencji, otwartością na ludzi i chęcią rozwoju. Działa zgodnie z zasadą: do sukcesu nie ma windy, trzeba iść po schodach. Członkini British Polish Chamber of Commerce, Business Centre Club, Klubu Kobiet Przedsiębiorczych, członkini Rady oraz Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Poradnictwa Zawodowego w Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Autorka licznych tekstów branżowych. Angażuje się w działalności charytatywną i wspiera młode osoby, chętnie dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Zaraża pozytywną i niewyczerpalną energią. Swoją postawą udowadnia, że praca tymczasowa jest pełnowartościową formą zatrudnienia doskonałą na start, jako rozpoczęcie kariery zawodowej, idealną do zdobycia nowych kwalifikacji i doświadczeń oraz ułatwiająca powrót na rynek pracy.