Dołącz do ZPP

Zostań członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców! Oferujemy szereg konkretnych korzyści związanych z codziennym funkcjonowaniem firmy i wspólne działania na rzecz poprawy warunków funkcjonowania firm w Polsce.

Wypełnij deklarację członkowską:

   Dołącz do nas!

   Wysokość składki członkowskiej jest uzależniona od wielkości firmy:

   Mikrofirmy: do 9 pracowników 750 zł rocznie
   Małe firmy: 10-49 pracowników 1500 zł rocznie
   Średnie firmy: 50-250 pracowników 3000 zł rocznie

   Dołącz do ZPP

   Nie zwlekaj!

   Składka płatna jest jednorazowo, za rok z góry (w całości lub w części można wliczyć ją w koszty uzyskania przychodu – do 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym) – dotyczy firm sektora MSP. Definicje mikroprzedsiębiorstwa, małego i średniego przedsiębiorstwa zawarte są w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. (tekst jedn. z 2013 Dz. U. z 2013 r. , poz. 672) o swobodzie działalności gospodarczej.